Kategorie

Promocje

Zobacz wszystkie

Osadniki Gnilne

W kategorii: 3 produktów.

W kategorii: 3 produktów.

Osadnik gnilny to szczelny zbiornik przepływowy, przeznaczony do montażu w gruncie oraz wchodzący w skład przydomowej oczyszczalni ścieków.

Pierwszy etap oczyszczalnia ścieków surowych zachodzi w osadniku gnilnym, gdzie ścieki zostają wstępnie podczyszczone poprzez procesy sedymentacji, polegające na opadaniu i odkładanie części stałych oraz tłuszczy w ściekach oraz poprzez procesy flotacji, powodujące unoszenie się zanieczyszczeń na powierzchni, tworząc tak zwany kożuch. Zachodzi fermentacja, cięższe cząsteczki nierozpuszczalne w wodzie opadają na dno, tworząc w ten sposób osad. W dalszym ciągu następuje powolne przemieszczanie się cieczy do kolejnej części procesu oczyszczania.

Kolejny etap oczyszczalnia ścieków zachodzi poza osadnikiem gnilnym tj. w gruncie za pomocą drenażowego systemu ich rozsączania. Skuteczny proces oczyszczalnia ścieków trwa około 3 dni, dlatego też kluczowe jest dobranie zbiornika o optymalnej pojemności oraz przystosowanie go do panujących warunków wodno-gruntowych na miejscu planowanej inwestycji. Odpowiednio zaprojektowany osadnik gnilny usuwa zawiesinę w około 75%-80%, BZT-5 w około 40-70%, zanim nieczystości przepłyną do kolejnych urządzeń. Przyjmuje się, iż ścieki na wylocie z osadnika gnilnego są podczyszczone w około 65%.

Dokumenty:

  • Norma Deklaracja zgodności - wykonanie oczyszczalni zgodnie z normą EN 12566-1:2000/A1:2003 i EN 12566-1:2004/A1:2006
  • Atest Protokół z badania zgodności typu wyrobu 1017 – CPR – 07.262.695