Kategorie

Katalog

Promocje

Zobacz wszystkie

Separatory tłuszczu i skrobi

W kategorii: 6 produktów.

W kategorii: 6 produktów.

Separatory substancji tłuszczowych to urządzenia, których zadaniem jest zatrzymywanie wszelkich cząsteczek tłuszczu z kanalizacji sanitarnej. Do tego celu wykorzystuje się proces sedymentacji oraz flotacji zawiesin tłuszczowych co pozwala na ich odseparowanie od pozostałych cieczy znajdujących się w kanalizacji. Jest to bardzo ważne w dalszym procesie odprowadzania ścieków, gdyż tłuszcze tworzą złogi , które blokują przepływy w rurach odprowadzających. Separatory są wyposażane w osadniki , które mają na celu doczyszczenie ścieków z zawiesin mineralnych lub posiadają kosze filtracyjne do zbierania odpadów skrobi  z procesów technologicznych np.: procesy piekarnicze.  Dobór takiego separatora musi być poprzedzony konsultacją z projektantem. Proces doboru opisany jest na naszej stronie: Dobór separatora tłuszczów