Kategorie

Katalog

Promocje

Zobacz wszystkie

Oczyszczalnie Biologiczne

W kategorii: 4 produktów.

W kategorii: 4 produktów.

Oczyszczalnie Biologiczne mają na celu usunięcie ze ścieków biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń. Do prowadzenia procesów biologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych wykorzystuje się populacje mikroorganizmów zawieszone w toni ścieków (metody osadu czynnego) lub mikroorganizmy tworzące utwierdzoną biomasę (złoża biologiczne). W technologii biologicznego oczyszczania ścieków wyróżnia się procesy prowadzone w warunkach: tlenowych – biologiczne utlenianie, nitryfikacja - anoksycznych (niedotlenionych) – denitryfikacja.