Kategorie

Katalog

Promocje

Zobacz wszystkie

Systemy rozsączania

W kategorii: 12 produktów.

W kategorii: 12 produktów.

Studnie chłonne, skrzynki rozsączające, tunele drenarskie
służą do rozsączania wody po oczyszczalniu przez oczyszczalnie biologiczną lub jako złoże biologiczne do oczyszczalni drenażowych. Systemy rozsączające dobiera się rozpatrując ilość ścieków/liczbę stałych mieszkańcow do warunków geologiczno gruntowych.