Kategorie

Promocje

Zobacz wszystkie

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

W kategorii: 38 produktów.

W kategorii: 38 produktów.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

wyśmienicie sprawdzają się w przypadku braku możliwości podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Najczęściej są to osiedla peryferyjne lub miejsca o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej. Celem przydomowych oczyszczalni ścieków jest unieszkodliwianie ścieków w miejscu ich produkcji, a następnie odprowadzenie oczyszczonych ścieków przy pomocy układu drenażowego do gruntu lub rowu. Oczyszczalnie ścieków dzielimy na dwa typy:

Oczyszczalnie drenażowe 

pierwszy proces oczyszczalnia zachodzi w osadniku gnilnym poprzez sedymentację. Drugi proces oczyszczania tlenowego w systemie drenażowym (można wyodrębnić drenaż tradycyjny na złożu żwirowym lub drenaz pakietowy, gdzie złoże zastępuje skrzynka polietylenowa o dużej powierzchni czynnej).

Oczyszczalnie Biologiczne 

procesy oczyszczania ścieków zachodzą w obrębie reaktora. Zbiornik jest podzielony na strefę sedymentacji i reaktor oczyszczalnia tlenowego przy współudziale bakterii. W systemach oczyszczalni przydomowych często stosuje się systemy SBR (selektywny bioreaktor), pływający osad czynny w postaci kształtek , systemy dyfuzorów. Dobre oczyszczlanie biologiczne oczyszcają ścieki do II klasy czystości wody i spełniają normy europejskie poparte znakiem CE. Obecnie na zachodzie Uni Europejskiej stosuje sie tylko i wyłacznie systemy oczyszczalni biologicznych z uwagi na dbałość o środowisko naturalne.