SEPARATOR Z WKŁADEM LAMELOWYM CZY KOALESCENCYJNYM?


Separatory substancji ropopochodnych są urządzeniami przeznaczonymi do wychwytywania ze ścieków opadowych substancji olejowych np. olei mineralnych, benzyny, lekkich smarów itp. Urządzenie te służą do oczyszczania ścieków, z terenów przemysłowych, parkingów, dróg, przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej.Oczyszczalnie ścieków w separatorach zachodzi w sposób mechaniczny. Drobne cząstki piasku opadają na dno (sedymentacja), a w górnej części zbierają oleje i emulsje (flotacja). Pozostałe ścieki przepływają do kanalizacji. W celu przyspieszenia separacji stosuję się odpowiednio wkłady koalescencyjne lub lamelowe.

Norma PN-EN 858:2005 wskazuje na dwie klasy separatorów:

 • Klasa I – separatory koalescencyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi być poniżej 5 mg/l;
 • Klasa II – separatory grawitacyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi kształtować się poniżej 100 mg/l.

Separatory klasy II mogą być stosowane tylko w przypadku, gdy podczyszczone wody opadowe odprowadzane są do kanalizacji komunalnej. 
W razie, gdy woda z separatora nie zostaje poddana procesom dalszego oczyszczania, należy zastosować separatory klasy I. Poniżej opisano wkłady stosowane w separatorach klasy I.
 

Wkład koalescencyjny

 Wkład koalescencyjny do separatora OILWkład koalescencyjny do separatora OILWkład koalescencyjny do separatora OIL

Zasada działania w separatorze z wkładem koalescencyjnym

Substancje oleiste zawarte w ściekach ulegają osadzeniu w wyniku sedymentacji oraz filtracji w materiale koalescencyjnym. Większe cząsteczki oleju unoszą się ku górze, a mniejsze krople oleju mineralnego okładają się na powierzchni filtra (koalescencja), aż do momentu kiedy utworzą się na tyle duże cząstki, które oderwą się od filtra i uniosą na powierzchnię do warstwy oleju. Oczyszczone ścieki wypływają przez zasyfonowany odpływ.

 

Wkład lamelowy

Wkład lamelowy do separatora OILWkład lamelowy do separatora OIL

Wkład lamelowy do separatora OIL

Zasada działania w separatorze z wkładem lamelowym

Oddzielanie zanieczyszczeń w separatorach lamelowych następuje podczas wielowarstwowego przepływu zanieczyszczonych wód przez wkład lamelowy. Najmniejsze krople oleju, których wymiary nie pozwalają na oddzielenie się od wody, łączą się w większe krople i po uzyskaniu odpowiedniej wielkości odrywają się od filtra lamelowego i wypływają na powierzchnię. Dodatkowo wkład wpływa na zmniejszenie przepływu ścieków co umożliwia dodatkowo zatrzymywanie łatwo sedymentujących zawiesin gromadzonych na dnie separatora.